Miljö

Vi måste värna om miljön

Som nog alla vet står vi och vårt jordklot inför omfattande miljöhot. Därför tycker vi i 7c att återvinning för miljön är något som alla måste göra. Vi har alltid försökt tänka på miljön här i klassen, men sedan en månad tillbaka källsorterar vi och pantar som aldrig förr! Vi […]

Mer