Hur lockar man lärare till högstadiet?

Ett inlägg som vi skrev tidigare handlade om att roligare sätt att betala räkningar på, idag skriver vi istället om något helt annat – nämligen hur lärarstudenter ratar högstadiet och hur detta påverkar den redan rådande lärarbristen som existerar i Sverige, som finns trots att fler och fler utbildar sig till just lärare.

Det är i SvD som vi hittar artikeln som handlar om just detta, lärarbristen som hotar kvaliteten i högstadiet. Det är fler och fler som är antagna till lärarutbildning, vilket är en bra och efterlängtad händelseutveckling men som ännu mer måste ledas rätt. Intresset är nämligen så ojämnt fördelat. Det är bland annat högt tryck till förskolelärarutbildningen som i sig är eftertraktad medan ett fåtal känner sig manade att ta klasserna 4-6 och sedan är det ännu färre som valt att ta sig an högstadiet med allt vad det betyder.

Inte konkurrens om platserna

Det handlar, som det så ofta gör, om att man måste försöka göra lärarutbildningen mer attraktiv, kanske med vissa incitament. Men även yrket som lärare måste höjas statusmässigt, i dagens läge är det svårt att fylla platserna och det är inte ens en konkurrens om platserna för gymnasielärarutbildning,

 

endast 1,1 sökande per plats. Vid vissa lärosäten är det helt enkelt inte ekonomiskt försvarbart att hålla i utbildningar i de populära ämnena som svenska, historia och samhällskunskap.

Ja och kanske är det lite så att det är fler som väljer högstadiet som sitt kall eftersom man själv gått i högstadiet och känt hur hårt klimatet i vissa fall kan vara. Det händer extremt mycket i kropp och sinne under de tre åren, hos väldigt många av eleverna. De går från barn till något mellanting och det är ofta en hel massa hormonsubstanser som ställer till starka humörsvängningar. Många vill vara populära, andra vill inte synas alls. I vissa skolor blir det status med höga betyg, i andra är det otroligt skämmigt att vara en ”pluggis” och det coolaste som finns är att stå och röka på skolgården och sedan skolka, utan synbar anledning. Frågan är då hur man gör högstadiet till en attraktiv arbetsplats.